ID nummer. 

Enhver DMR transmission indeholder to DMR ID. Et afsender og et modtager ID. 

Afsender ID: 

Afsender id identificere den radio der sender et signal. 

ID er et  24 bit nummer (1 - 16776415). Som amatør bruge vi jo vores kald og ikke et nummer, så det er som udgangspunkt ikke så anvendeligt, men i alt SW er det bare meget nemmere at arbejde med tal. Tænker vi nu på telefonen, så er det faktisk ikke anderledes, vi husker måske ikke på det til dagligt, da vi har skrevet de fleste venner og bekendte i telefon bogen. Men vi ringer faktisk ikke til et navn, men til et telefon nummer. 

Ved amatør brug af DMR gør vi det samme. Forbinder hver person med et unikt "telefon nummer" eller retter DMR ID. Af den grund skal man for den fulde funktionalitet få sig et DMR id her

DMR id er tildelt på samme måde som Lande id for GSM og af den grund starter alle danske Der id med 238.  Repeater er 238xxx og bruger 238xxxx

Så længe der er nummer nok bliver de tildelt efter følgende plan. 

Range Område 
1000-1999 Nord Jylland
2000-2999 Midt Jylland
3000-3999 Syd Danmark
4000-4999 Hovedstaden
5000-5999 Sjælland

Modtager ID

Modtager id fortæller til hvem en transmission er tiltænkt. 

Det kan være et ID på en radio (bruger) eller en Tale gruppe man ønsker at sende til. 

Modtager ID er et  24 bit nummer (1 - 16776415) I den sendte data header definere en bit om den sendte Modtager ID er et DMR id eller en Tale gruppe. 

 

De fleste radioer har en telefonbog hvor bruger og deres DMR id kan matches. På den måde kan man få vist på sin skærm, Call på den amatør eller Tale gruppe der sender. 

 

Tale gruppe 

En tale gruppe (TG)  kan nok bedst sammenlignes med ctcss tone. For at det sendte signal kommer igennem squelch, så skal den rigtige tone sendes med. Alle andre CTCSS toner der sendes på samme frekvens åbner ikke squelch.

Tale grupper bruges når man ønsker at send til mange. Det er det normale blandt radio amatør. Ved DMR skal radioen altid sættes til at lytte på en given TG. I Danmark mest LK eller måske kaldet 238). Når man har sat radion på TG238 høre man altså kun transmitioner der indeholder et modtager id på 238. 

Typisk når en DMR radio er sat til lytte på en given TG, så sender den også på den. 

Når man har valgt en TG på radioen har man altså valgt både hvilken gruppe man vil lytte til og hvor man sender. Man kan så også opleve at der på den valgte frekvens og TS kommer transmissioner man ikke kan høre hvis de ikke indeholder den valgte TG. 

På systemer der er forbundet i netværk, kan TG også bruges til at styre funktioner i netværket. 

RX liste

Hvis man vil høre mere end kun den ene TG på en given Frekvens/TS så kan der laves en RX liste, hvor de TG man ønsker at lytte på indgår. Det er lavet i nogle af de tilgængelige kodeplugs. 

Det kunne være at der på en repeater hvor er lagt TG01 i RX listen når radioen står på TG 238 (Lands kanalen). Her vil man så også kunne høre aktivitet på WW (TG01) skulle der komme noget der. Afhængig af indstillinger i radioen vil en indtastning på radioen lige efter en TG fra RX listen har været i luften medføre at man taster på den TG fra RX listen. Alternativt taster radioen på den indstillet TG. 

Denne mulighed er rigtig stærk, men den kan også medføre en del forvirring, hvis man ikke holder tungen lige i munden.

 

Private call

I modsætning til TG så er et private call sat op til kun at komme igennem til den ene radio der har det med sendte modtager ID.

i praksis så vælger man en modtager i telefonbogen og taster PTT. På den måde høre alle radioer på frekvensen transmissionen, men kun den med det rette Modtager ID lukker audio igennem.

Radio kan sættes op til at ringe som en telefon ved private call. Så længe det private kald er igang så er det kun de 2 involveret der er med i samtalen. Afhængig af hvordan hænge tider er sat op i radioen, så vil private kald lave time out efter nogle sekunder hvor der ikke har være send aktivt på det private kald. Taster man her efter er det på den TG som radioen er sat til. 

 

Roaming

 

DMR kan automatisk roame mellem forskellige repater. Det vil sige at Radioen selv kan lede efter en brugbar repeater. Vi kender det fra vores mobil telefoner hvor telefonen skifter fra mast til mast som vi bevæger os gennem landet. I modsætning til GSM systemet hvor det er basen der styre hvor telefonen skal roame hen, så er det i DMR radioen der laver arbejdet. 

Det virker ved at radioen har en minimums grænse for hvilken signal styrke man ønsker sig. Hvis signal styrker kommer under den fastsatte grænse, så træder roaming i kræft. 

Der er 2 former for roaming. Passiv, som foregår alt mens radioen er i RX og ikke har fundet et signal over Roamings grænsen og aktiv roaming som sker ved PTT hvis den valgte repeater ikke kan nåes.

Ved passiv roaming er repeater systemet i standby. Det virker ved at radioen "scanner" efter andre repeater når det nuværende signal er under roamings grænse. Alle repeater sender med jævne mellemrum en beacon når de er i stand by den bruger radioen til at måle RSSI og afgør om den repeater opfylder roamings kriteriet.