DMR teknik

 

ETSI DMR

DigitalMobile Radio = DMR

DMR er udviklet under ETSI med de store leverandør involveret.

Standarten er udviklet til at kunne bruges med 12,5 kHz kanal afstand, der bruges globalt på de landmobile frekvensbånd.

På sammen tid skal standarten opfylde fremtidige myndigheds krav om 6,25 Khz. Kanal afstand eller ækvivalent. 

 

Anvendelse 

DMR er udviklet til kommercielt brug
 • Benyttes i en bred vifte af erhverv fra sikkerheds firmaer til logistik services leverandør. Dog sjældent ved Politi, redning og ligene kritiske services der i Europa typisk vil bruge Tetra og P25 i Amerika som digital system.
DMR blandt radioamatør
 • Der er flere net, der binder repeater sammen via internet på tværs af kloden. 

 

DMR "Stam data"  

 
Parameter  Detalje 
Kanal afstand 12,5 KHz
Samtidig brug Time devision, 2 timeslot giver effektivt 2 kanaler 
 Modulation 4FSK 
Symbol rate  4800 symboler/sek
 FSK frekvenser +1944, +648, -648, -1944 Hz 

  

TDMA

Time-Division Multiple Access (Tids opdelt kanal adgang)

 

 • Ved TDMA deler flere bruger samme fysiske kanal ved at sende på skift, altså deler kanalen i tid.
 • TDMA kendes fra GSM hvor der bruges 8 timeslots.
 • I DMR bruges der 2 timeslot. Hvert timeslot (er 30 mS langt).
 • En DMR frame (ramme) består så af timeslot 1 efterfulgt af timeslot 2.
 • Hvert timeslot udgør hvad man kan kalde en Logisk kanal og kan hver især bære en tale QSO eller Data.

 

TDMA Burst

 TDMA Burst

 • Data i et timeslot ser ud som her over. 
 • Burstperiode er 30ms, men der er kun data i 27,5 hvilket giver 2,5ms guardtid.
 • Totalt 264 bit hvor af 216 bit er payload. Indeholder komprimeret data Data til 60ms tale (mens det andet timeslot er i luften)
 • Der er 48 bit til synkronisering midt i burst

Burst Template

Billede her over viser Power vs time,  Bursttemplate eller ”burstskabelon”  0dB er gennenemsniteffekten over de 27,5 ms

For ikke at forstyre det modsatte timeslot er det meget vigtigt at radioen følger strengt reglerne her over. Ramper power ikke hurtigt nok ned, så vil det forstyrrer signalet i modsatte timeslot og her med muligvis ødelægge tranmistionen. 

At Burst skabelonen skal overholdes er også det er gør at mange af de tilgængelige PA-trin ikke vil virke på DMR. 

 

TDMA ramme

 

 

Ved brug med repeatersender MS kun i det valgte timeslot og giver der med plads til en anden MS i det andet timeslot.

Guardintervalget mellem de to timeslot giver tid til at rampe burstop/ ned, samt til den udbredelses forsinkelse der vil være.

Systemet er designet til 1 ms timeslot timeslot variation.

 

Vocoder

En DMR radio er en ægte data radio. Den grundlæggende HW kan kun sende data. For at kunne sende audio (Feks Tale) skal denne først laves til data. 

Ud over en A/D konverter skal der bruges en VOCODER til at kode den digitale audio således at den fylde mindre. Den har også til opgave at fjerne uønsket støj, ved at forsøge kun at behandle tale.

At lyden er kraftigt komprimeret er tydeligt når vi nu har set at systemet sender 9600 bit/sek. og at det kun sender halvdelen af tiden altså svarende til 4800 Bit/sek 

Vocoder bidrager betydeligt til den digitale lyd der er i de fleste digitale systemer.

DMR bruger den proprietær VocoderAMBE+2  fra Digital Voice Systems.

AMBE = Advanced Multi-BandExcitation.